Nadácia Tatra banky otvára grantovú výzvu zameranú na zvýšenie kvality konkrétneho študijného programu, predmetu či témy. Grant umožňuje obohatiť vyučovanie o nové moderné poznatky a informácie z oblasti vedy.

Projektový tím môžu tvoriť pedagógovia, vedeckí pracovníci školy či externí spolupracovníci a študenti. Projekt by mal byť v prvom rade inovatívny. Mal by spĺňať aj jedno s nasledovných kritérií: byť zameraný na medzinárodnú spoluprácu, prinášať prepojenie s praxou či udržateľnosť zmien.

Viac info na nadaciatatrabanky.sk.