Nový grantový program Nadácie VÚB sa zameriava na podporu verejnoprospešných komunitných projektov. Účelom programu je zlepšiť život na miestnej úrovni, budovať krajšie prostredie, ale tiež podporiť občiansku iniciatívu a pocit spoluúčasti na riešení problémov.

Žiadosti môžu posielať mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia,  neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné služby) a samosprávy, a to výlučne cez online formulár.

Podrobné informácie o podmienkach poskytnutia grantu na nadaciavub.sk.