V rámci grantového programu Dôvera budú podporené aktivity zlepšujúce podmienky v oblasti zdravia a zdravého života detí a mladých ľudí do 30 rokov i dospelých dôležitých pre deti (rodičia, vychovávatelia, učitelia, lekári, zdravotnícky personál, iní odborníci). Do výzvy sa môžu zapojiť individuálny žiadatelia aj organizácie s projektmi napríklad podpory liečebných a rehabilitačných pobytov, prevencie, aktívneho športovania a zdravotného štýlu, či vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Podrobnosti grantovej výzvy nájdeš na www.nds.sk.