Dokedy: 1. júl 2017
Kde: Orlické hory, Česká republika
Kedy: 19. - 26. august 2017

Letná akadémia Hejbej 2017 je prázdninová zážitkovo-vzdelávacia akcia určená pre účastníkov vo veku 17 – 22 rokov z Česka a Slovenska.

Akadémia poskytne študentom vyšších ročníkov stredných škôl a nižších vysokých škôl ideálnu príležitosť na stretnutie, sieťovanie a zdieľanie skúseností. Pomocou zážitkových metód, prednášok a diskusií s odborníkmi sa zameria na atraktívne témy ako napríklad:

  • médiá
  • klimatické zmeny
  • moc a konflikty
  • kybernetická bezpečnosť
  • a iné

Podujatie sa uskutoční v termíne 19. – 26. augusta 2017, na prihlasovanie slúži prihláška. Podrobnejšie info sleduj na Fb, alebo na domovskej stránke akadémie.

Zdroj: Hejbej