Kolektív pracovníkov z  Masarykovej univerzity v Brne pripravuje na toto leto Letnú akadémiu Hejbej.

Uskutoční sa v rekreačnom stredisku Lorien, v nádhernom prostredí Orlických Hôr.

Ide o 8-dňovú,  prázdninovú zážitkovo-vzdelávaciu akciu.

Určená je  pre 25 – 35  študentov vyšších ročníkov stredných škôl  a nižších ročníkov vyskoých škôl vo veku 17 – 21 rokov  z Česka a Slovenska.

Akadémia bude ideálnym priestorom  stretnúť sa, zosieťovať  a vzájomne si  zdieľať  svoje skúsenosti.

Hlavnu náplňou akcie je  zážitkové vzdelávanie, osobnostný rozvoj a prednášky odborníkov, predovšetkým  na témy spojené s médiami, konfliktmi, migráciou a klimatickými zmenami.

Podrobnejšie a priebežne aktualizované informácie o celom projekte nájdeš  na stránke projektu a na facebookovej stránke tu .