Dokedy: 31. júl 2018
Kde: Olomouc, Česká republika
Kedy: 2. - 7. september 2018

Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci organizuje podujatie – “Letní škola rozvojové spolupráce”.

Cieľom je priblížiť účastníkom tému rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci (českej i medzinárodnej) z pohľadu rôznych aktérov –  neziskoviek, štátnej správy, súkromných firiem či medzinárodných organizácií. Program bude pozostávať z praktických workshopov a prednášok hostí – odborníkov pôsobiacich v oblasti. Neziskové organizácie ponúknu účastníkom možnosť zapojiť sa do nimi realizovaných aktivít.

Podujatie je určené pre širokú verejnosť, študentov, učiteľov a všetkých ostatných záujemcov, ktorí sa chcú lepšie oboznámiť s danou problematikou.

Uskutoční sa v termíne 2. – 7. september 2018 v Olomouci v Českej republike. V prípade zájmu o účasť je potrebné najneskôr do 31. júla 2018 vyplniť nasledovnú  prihlášku.

Podrobnejšie informácie sú v odkaze alebo FB evente.

Zdroj: Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého