Dokedy: 8. január 2020
Kde: USA
Kedy: jún - august 2020

Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá  študentov v bakalárskom štúdiu so záujmom o absolvovanie 5 – týždňových letných seminárov, ktoré sa uskutočnia v priebehu budúcoročného leta v USA.

Letný seminár o mládeži, vzdelávaní a doplňovaní zručností

Cieľom programu je oboznámiť európskych študentov s globálnymi trendami v technológiách, vzdelávaní, ekonomike a socíálnom rozvoji. Program je interaktívny a experimentálny a bude  skúmať americké vysoké školstvo a prípravu mladých Američanov v zručnostiach, ktoré potrebuje priemysel, obchod a veda. Program umožní umožní aj stretnutia s osobnosťami z priemyslu, vysokého školstva, odborov atď.

V prípade záujmu o účasť je nutná registrácia a to najneskôr do 8. januára 2020.

Podrobnejšie informácie nájdeš TU.

Letný seminár o občianskej angažovanosti

Cieľom programu je umožniť európskym študentom oboznámiť sa ako občianske hnutia  formovali históriu, vládne štruktúry a spoločnosť USA z pohľadu jednotlivca či skupín. Program sa bude zaoberať témami ako občianstvo, komunitná spolupráca, dobrovoľníctvo, ekonomický rozvoj, aktivizmus a pod.  Študenti budú mať možnosť stretnuť sa aj s podnikateľmi, miestnymi zástupcami a reprezentantmi neziskových organizácií.

V prípade záujmu o účasť je nutná registrácia a to najneskôr do 8. januára 2020.

Podrobnejšie informácie nájdeš TU.

Požiadavky na uchádzačov sú:

  • vek 18 – 25 rokov
  • minimálne jeden semester do ukončenia bakalárskeho štúdia
  • veľmi dobrý štúdijný prospech
  • zapájanie sa do mimoškolských aktivít a komunitnej práce
  • plynulá angličtina
  • záujem o danú tému a o americkú spoločnosť
  • žiadne skúsenosti s pobytom v USA alebo v zahraničí
  • zodpovednosť, tolerancia a ochota intenzívne študovať a pracovať
  • vhodní uchádzači sú zo sociálne znevýhodneného prostredia (etnické menšiny, znevýhodnené skupiny, telesne postihnutí občania a pod.)

Všetky náklady spojené s pobytom hradí MZV USA.

Všetko čo potrebuješ vedieť nájdeš v odkaze

Zdroj: Komisia J. W. Fulbrighta