Neziskové a mimovládne organizácie, ktoré pôsobia aspoň 3 roky, môžu získať grantovú podporu v rámci programu Promote Love and Forgivness. Zapojiť sa môžu organizácie, ktoré pracujú na zlepšovaní sveta na lokálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni, ale aj verejné/súkromné partnerstvá a organiácie poskytujúce verejnoprospešné služby neziskovo.

Podrobnosti aj prihlášku nájdete online.