Individuálny grant Open Society Fellowship podporí inovatívne a nekonvenčné projekty, zamerané aspoň na dve témy Open Society Foundation. Mali by sa teda zaoberať ľudskými právami, vládnou transparentnosťou, prístupu k informáciám a spravodlivosti a podpory občianskej spoločnosti a sociálnej inklúzie.

Grant bol v minulosti udelený aktivistom, akademikom či žurnalistom, ktorí pripravili projekty prekonávajúce zvyčajné obmedzenia daného sektoru. Žiadatelia by mali ovládať angličtinu na komunikačnej úrovni, ďalšie podmienky aj prihlášku nájdete na webe OSF.