Medzinárodný vyšehradský fond opäť podporí krátkodobé projekty (max. 6 mesiacov) v oblastiach: kultúra, veda a výskum, vzdelávanie, mládežnícke výmeny, cezhraničná spolupráca, propagácia cestovného ruchu.

O grant môžu žiadať mimovládne organizácie, samosprávy, štátne školy a univerzity, výskumné a vedecké inštitúcie a ďalšie verejné inštitúcie.

Maximálna výška grantu je 6 000 eur, pričom požadovaná suma nesmie presiahnuť 80% celkových nákladov na projekt. Do projektu musia byť zapojené najmenej tri krajiny V4.

Žiadosť je potrebné posielať cez online systém.

Bližšie informácie na visegradfund.org.