Dokedy: 27. september 2016
Kde: Česká republika
Kedy: 11. - 15. október 2016

Medzinárodné školenie MALL – Mobility Academy for Local Leaders, koncipované do troch na seba nadväzujúcich modulov, je zamerané na podporu mládežníckych lídrov, ale aj začínajúcich mládežníckych pracovníkov, ktorí majú z hľadiska implementácie projektov záujem rozvíjať sa z národnej úrovne až po medzinárodnú.

Prvý modul sa uskutoční v termíne 11.-15. októbra 2016 v Českej republike. V rámci prvého modulu budú mať účastníci šancu sa navzájom zoznámiť, získať vedomosti o medzinárodných projektoch a dostanú možnosť vidieť, ako sa dá implementovať projekt z národnej úrovne na medzinárodnú.

Školenia sa zúčastní 5 – 7 účastníkov z Poľska, Slovenska a z Českej republiky, pracovným jazykom bude angličtina. Ubytovanie a strava sú hradené.

Kontaktnou osobou je Mgr. Natália Nemcová z IUVENTY, mejlová adresa je natalia.nemcova@iuventa.sk.

Podrobné informácie o pripravovanom školení si prečitaj tu.