Karpatská nadácia otvorila 6. výzvu Fondu Karpatskej vandrovky. Jej cieľom je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a užitočné projekty, ktoré prispejú v regióne k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času a k rozvoju nekomerčnej kultúry.

Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejne prospešné služby a neinvestičné fondy, ktoré sídlia a pôsobia v Košickom a Prešovskom kraji.

O grant je potrebné požiadať prostredníctvom elektronického formulára, najneskôr do 11. apríla.

Bližšie informácie na karpatskanadacia.sk.