Fond Karpatskej vandrovky podporí projekty prospešné pre obyvateľov východného Slovenska. Grantová výzva pod názvom Máme radi Východ je určená na ozdravenie životného štýlu a športové vyžitie, stretávanie ľudí a aktívne trávenie voľného času, rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti.

Zapojiť sa môžu občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy pôsobiace v Košickom a Prešovskom kraji. Podrobnosti grantovej výzvy nájdeš tu.