Dokedy: čím skôr
Kde: Brémy, Nemecko
Kedy: 6. - 17. august 2018

“Naše životy, či už súkromné alebo pracovné sú čoraz viac konfrontované s trendmi globalizácie a internacionalizácie.”

Intenzívny letný desaťdňový kurz – “Intercultural Trainer Academy” je určený pre mladých ľudí a študentov, ktorí sa zameriavajú na oblasť medzikultúrnych štúdií.

Program sa zameriava na skúmanie tém ako je medzikultúrna psychológia, príprava a facilitácia tréningov, tréningové metódy, učebné štýly naprieč kultúrami, experimentálne učenie a vizualizácia.

Po úspešnom absolvovaní kurzu účastníci získajú certfikát “Intercultural Trainer” a tiež môžu získať 5 kreditov, ak po úspešnom ukončení odovzdajú aj seminárnu prácu.

Samotné podujatie sa uskutoční v termíne 6. – 17. augusta 2018 v nemeckých Brémach.

Prihlasovací formulár nájdeš TU, všetky potrebné informácie o podujatí sú v odkaze.

Zdroj: Intercultural Trainer Academy