Dokedy: 4. apríl 2017
Kde: Dortmund, Nemecko
Kedy: august 2017 - august 2018

Poslaním inštitútu Auslandsinstitut der Auslandsgesellschaft je vytvárať komunikačné kanály medzi kultúrami a prostredníctvom bilaterálnej spolupráce s honorárnymi úradníkmi rozvíjať a udržiavať kontakty v rámci rôznych účastníckych krajín.

Do svojho tímu hľadajú mladých ľudí vo veku 20 – 30 rokov, ktorých úlohou bude:

  • pomoc pri organizovaní diskusií, udalostí, výstav
  • stretnutia s mladými ľuďmi z Dortmundu, debaty a diskusie o programe “Sme v Európe”
  • príprava sprievodných seminárov a exkurzií do Berlína a Bruselu a ďalších udalostí
  • a iné

Ideálni kandidáti by mali byť vo veku 20 – 30 rokov, so záujmom o medzikultúrne výmeny, s dobrou znalosťou nemeckého jazyka, otvorení, priateľskí a s tímovým duchom.

Náklady na pobyt ako ubytovanie, strava, vreckové, poistenie a príspevok na cestovné sú účastníkom hradené v rámci programu Erasmus+.

Podrobnosti o ponuke sú v odkaze na domovskej stránke organizácie Mladiinfo Slovensko, alebo v angličtine tu.

Zdroj: Mladiinfo Slovensko