Dokedy: 15. august 2017
Kde: na krajine pôvodu nezáleží
Kedy: 10. júl - 11. september 2017

Medzinárodná fotografická súťaž je určená profesionálnym ale aj amatérskym fotografom z celého sveta. Prebieha počas leta, v termíne júl – september 2017.

Súťaží sa v dvoch kategóriách:

  • Klimatická zmena mojimi očami
  • Ozónová vrstva a ja

Úlohou súťažiacich je prezentovať prostredníctvom prihlásených fotografií svoj osobný pohľad na ochranu ozónovej vrstvy na našej planéte, na to ako jej slabnutie vplýva na zdravie nielen ľudí, ale i fauny a flóry a na to, aké opatrenia sa uplatňujú na jej ochranu.

O postupujúcich v rámci jednotlivých súťažných kategórií spolurozhoduje prostredníctvom online hlasovania aj široká verejnosť, konečných víťazov vyberie súťažná porota. Víťazi budú ocenení zaujímavými a hodnotnými vecnými cenami.

Víťazné zábery budú súčasťou výstavy, ktorá sa uskutoční na Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy – 11. septembra 2017 v Taškente v Uzbekistane.

Deadline pre prihlasovanie fotografií je 15. august 2017, prihláška je tu. Podrobné informácie v angličtine sú na domovskej stránke súťaže.

Zdroj: United Nations Development Programme