Dokedy: 27. január 2019
Kde: Bratislava
Kedy: 12. - 14. marec 2019

Konferencia – “Radicalization of Youth: Causes and Prevention” sa zameria na rastúce sympatie mladých ľudí ku radikálnym skupinám, ale aj stúpajúcu neznášanlivosť v digitálnom priestore v kontexte s aktuálnym stavom spoločnosti.

Naša budúcnosť a vývoj našej spoločnosti je do značnej miery závislá na efektívnej práci s mládežou. Hlavnou ambíciou podujatia, preto bude preskúmať a prediskutovať kľúčové faktory, ktoré spúšťajú a podporujú násilnú radikalizáciu a extrémizmus mládeže.

Ciele konferencie:

  • diskutovať o najnovších výsledkoch analýz na tému radikalizácie
  • zdieľať praktické skúsenosti
  • stanoviť aktuálne výzvy a stratégie vo vzdelávaní a mládežníckej politike
  • spojiť pracovníkov s mládežou a tvorcov politík s cieľom rozvíjať dialóg a vytvárať synergie

Podujatie je určené pre pracovníkov s mládežou, školiteľov, mládežníckych vedúcich, tvorcov mládežníckej politiky, trénerov mládeže, výskumných pracovníkov v oblasti mládeže, sociálnych a komunitných pracovníkov, pedagógov, zástupcov verejných inštitúcií a mimovládnych organizácií venujúcich sa radikalizácii a extrémizmu.

Konferencia sa uskutoční 12. – 14. marca 2019 v Bratislave, na prihlasovanie sa záujemcov o účasť slúži nasledovný formulár, deadline pre registráciu je 27. január 2019.

Všetky potrebné informácie v angličtine nájdeš TU.

Zdroj: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže