Spoluprácu mladých ľudí naprieč Európou podporí European Youth Foundation. Financie možno získať v 4 kategóriách, zahŕňajúcich medzinárodné stretnutia mladých lídrov, mládežnícke aktivity ako výskumy, publikácie, informačné kampane a pod., administráciu medzinárodných mimovládok a sietí či projekty podporujúce zapájanie predovšetkým znevýhodnenej mládeže.

Jednotlivé kategórie majú rôzne deadliny, najbližšie je to kategória C (administratívne projekty). Všetko potrebné nájdeš online.