Dokedy: 31. júl 2020
Kde: Nemecko
Kedy: akademický rok 2020/2021

Medzinárodné parlamentné štipendium v nemeckom Spolkovom sneme je určené slovenským štátnym príslušníkom s ukončeným vysokoškolským štúdiom (B.A., B.S., M.A., diplom, magisterský titul, štátna skúška alebo doktorát).

Uchádzači by mali veľmi dobre ovládať nemčinu – minimálne B2, v čase zapojenia sa do programu byť mladší ako 30 rokov a mali by mať záujem o politikumedzinárodné vzťahy alebo diplomaciu, vôľu zasadiť sa za demokraciu a lepšiu spoločnosť a chuť spoluvytvárať Slovensko.

Ide o 5-mesačný študijný program pod záštitou Nemeckého Veľvyslanectva v Bratislave.

Deadline pre prihlasovanie sa do programu je 31. júl 2020, všetky potrebné informácie v nemčine nájdeš TU.

Zdroj: FB Nemecké Veľvyslanectvo Bratislava