Dokedy: 30. jún 2018
Kde: Nemecko
Kedy: akademický rok 2018/2019

Medzinárodné parlamentné štipendium 2019 – “IPS” v nemeckom Spolkovom sneme je určené slovenským štátnym príslušníkom s ukončeným vysokoškolským štúdiom (B.A., B.S., M.A., diplom, magisterský titul, štátna skúška alebo doktorát).

Uchádzači by mali veľmi dobre ovládať nemčinu – minimálne B2, v čase zapojenia sa do programu byť mladší ako 30 rokov a mali by mať záujem o politiku a snahu pomôcť demokratickému Slovensku.

Ide o 5-mesačný študijný program pod záštitou Nemeckého Veľvyslanectva v Bratislave.

Deadline pre prihlasovanie sa do programu je 30. jún 2018, všetky potrebné informácie v nemčine nájdeš TU.

Zdroj: FB Nemecké Veľvyslanectvo Bratislava