Dokedy: 15. február 2017
Kde: Budapešť, Maďarsko
Kedy: 1. fáza: 24. - 28. apríl 2017

K cieľom kampane Bez nenávisti na internete patrí podpora výchovy a vzdelávania k dodržiavaniu ľudských práv, vytváranie nových nástrojov na boj s nenávistným vyjadrovaním, mobilizácia verejnosti a zvyšovanie mediálnej gramotnosti.

Svoju tohtoročnú činnosť začína okrem iných aktivít aj trojfázovým školením United Youth Against Violent Extremism in Europe”, ktoré sa uskutoční v termínoch 24. – 28. apríla 2017 a 11. – 15. septembra 2017 v Európskom mládežníckom centre v Budapešti. Určené je pre školiteľov a aktivistov so skúsenosťou v kampani No Hate.

Jeho zámerom je tvorba alternatívnych prístupov k nenávistným prejavom, produkovanie atraktívneho online obsahu a vedenie vzdelávacích aktivít.

Účastníci dostanú príležitosť adresovať aktuálne politické a sociálne výzvy, podporiť vzájomnú spoluprácu medzi mládežníckymi sieťami a zvýšiť si kompetencie pri dizajnovaní vzdelávacích aktivít.

Náklady sú hradené Radou Európy, prihlásiť sa je nevyhnutné najneskôr do 15. februára 2017, podrobnosti o pripravovanom školení si preštuduj v odkaze.