Dokedy: 15. december 2019
Kde: Košice
Kedy: január - február 2020 a apríl 2020

“Máš 13-30 rokov alebo pracuješ s mládežou? Nechýba ti odvaha meniť veci na Slovensku k lepšiemu? Máš podrobný plán čo by si vo svojej komunite chcel zorganizovať?

IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, Národná Agentúra pre program Erasmus+ pre mládež a šport organizuje medzinárodné školenie – Build your own “Social Startup Initiative. Ide o dvojfázový vzdelávací kurz s možnosťou následnej realizácie mini-projektov.

Hlavným cieľom školenia je vytvoriť priestor pre mladých lídrov a pracovníkov s mládežou s cieľom preskúmať: možnosti sociálneho podnikania, rozdiely medzi sociálnou a trhovou ekonomikou a ako navrhnúť a uchádzať sa o nadnárodné projekty mládežníckych iniciatív v miestnych komunitách so sociálnym dopadom.

Školenie sa skladá z dvoch fáz:

  • 1. fáza: 28.január  – 2. február 2020
  • 2. fáza: 16. – 19. apríl 2020

Účastnící podujatia si uvedomia dôležitosť sociálnej ekonomiky a prístupu sociálneho podnikania pri práci s mládežou. Získajú podrobnejšie informácie o podnikateľských kompetenciách. Budú oboznámení o príležitostiach, ktoré program Erasmus+ ponúka konkrétne nadnárodná mládežnícka iniciatíva.

Pracovným jazykom bude angličtina, v prípade záujmu o účasť na podujatí je nutná registrácia a to najneskôr do 15. decembra 2019.

Všetky potrebné informácie o školení nájdeš TU.

Zdroj: IUVENTA