Dokedy: 10. september 2017
Kde: Atény, Grécko
Kedy: 21. - 27. november 2017

Pracovníkom s mládežou, školiteľom, mládežníckym lídrom, projektovým manažérom, ale aj ostatným záujemcom z neformálneho aj formálneho vzdelávacieho prostredia, vrátane športových, kultúrnych a verejných inštitúcií je určené medzinárodné školenie “Destination Youth Participation”.

Podujatie sa zameria na praktické vybavenie účastníkov potrebnými nástrojmi a kompetenciami, ktoré im v budúcnosti pomôžu zapájať mladých ľudí do spoločnosti. Jeho súčasťou budú konkrétne simulácie a workshopy, ktorých účelom je rozvíjať jednotlivé kompetencie účastníkov.

Uskutoční sa v termíne 21. – 27. november 2017, dejiskom školenia budú grécke Atény. Pracovným jazykom bude angličtina, ubytovanie a strava je hradené z programu Erasmus +.

Deadline pre prihlasovanie je 10. september 2017, zaregistrovať sa môžeš tu. Podrobnejšie informácie sú v odkaze.

Zdroj: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže