Kde: Mainz, Nemecko
Kedy: 21-22. september 2016
Dokedy: 20.08.2016

Ako môžu byť aktivity medzinárodnej práce s mládežou a vzdelávacia mobilita sprístupnená každému mladému človeku, vrátane osôb so zdravotným postihnutím?

Najmä riešeniu tejto problematiky bude venované Medzinárodné sympózium inkluzívnej vzdelávacej mobility, ktoré sa uskutoční v nemeckom Mainzi v termíne 21.-22.septembra 2016.

Deadline na prihlasovanie sa je 20. august 2016.

Podrobnejšie info si prečítaj tu, prihlášku nájdeš tu.