Dokedy: 23. jún 2017
Kde: Melaka, Malajzia
Kedy: 9. - 13. júl 2017

Daľšia časť cyklu Medzinárodného mládežníckého dialógu (MIYD) sa uskutoční v Melake v Malajzii. Ide o každoročný program Svetového zhromaždenia mládeže (WAY), ktorého cieľom je spájať mladých lídrov a mladých ľudí s relevantnými tvorcami medzinárodných politík s úmyslom ovplyvniť a formovať ich rozhodovacie procesy.

Témou v poradí už 17. ročníka bude “Naše úlohy pri riešení kriminality mladistvých”. Názory účastníkov podujatia na úlohu mladých ľudí v boji proti násiliu mladistvých a pri riešení ich delikventného správania budú následne rozpracované a zohľadnené v procese tvorby regionálnych a medzinárodných politík a prispejú  k rozvoju spoločnosti ako celku.

Podujatie je určené zástupcom všetkých mládežníckych organizácií, združení a záujemcom o problematiku vo veku 18 – 35 rokov. Uskutoční sa v termíne 9. – 13. júla 2017 v Melake v Malajzii. Deadline pre prihlasovanie je 23. jún 2017.

Všetky potrebné informácie v angličtine sú tu.

Zdroj: