Dokedy: čím skôr
Kde: Banská Bystrica
Kedy: 27. - 28. november 2019

Pred tridsiatimi rokmi celá komunistická stredná a východná Európa volala na námestiach po slobodných voľbách. V súčasnosti však príde k volebným urnám ani nie polovica z oprávnených voličov. Svedčí to o strate dôvery v politikov a znechutení občanov z politického diania? Prečo rastie podpora antisystémových a extrémistických strán a hnutí?

Medzinárodné diskusné fórum –HUMAN FORUM”sa bude venovať voľbám ako základnému nástroju demokratického zriadenia. Podujatie poskytne priestor pre vyjadrenie názorov a argumentov pre rôzne skupiny v spoločnosti, ktoré v spoločnej diskusii budú hľadať východiská, ako by mala vyzerať naša spoločnosť, a čo pre to môžeme ako občania urobiť.

Na fórum sú prizvaní zástupcovia a zástupkyne občianskych organizácií, hnutí, iniciatív aj neformálnych skupín, ale aj žurnalisti/ky a odborníci/čky na občiansky sektor, ktorí pôsobia na Slovensku aj v zahraničí.

Súčasťou programu bude okrem iného:

  • medzinárodný seminár na tému Masové protesty ako nový stredoeurópsky fenomén
  • slobodné voľby – nízka účasť a rastúci extrémizmus vo volebných výsledkoch, medzinárodný panel
  • prezentácia publikácie o výsledkoch sociologického výskumu 30 rokov od pádu komunizmu očami verejnosti
  • slobodné voľby ako nástroj demokracie, diskusný panel
  • volebné kampane a predvolebné výskumy, diskusný panel
  • skúsenosti s občianskym aktivizmom: porovnanie s ďalšími postkomunistickými krajinami
  • voľby a cirkev: Patrí politika do kostola?

V prípade záujmu o účasť nie je nutná registrácia, pre všetkých účastníkov je vstup zdarma a bude im zabezpečené aj občerstvenie.

Uskutoční sa v termíne 27. – 28. november 2019 v Banskej Bystrici.

Všetko potrebné sa dozvieš TU.

Zdroj: Nie v našom meste