Cieľom grantovej výzvy je podporiť znevýhodnené komunity v rozvíjaní svojich mediálno-participačných zručností.

Pre koho:
Výzva je určená jednotlivcom, neformálnym skupinám a neziskovým organizáciám. Organizátori grantového programu uvítajú spoluprácu medzi jednotlivcami a organizáciami – napríklad zamestnanie lokálneho mediálneho trénera.
Organizácie nemusia byť právne zaregistrované, ale mali by mať bankový účet.

Podporené projekty
Hlavnou aktivitou projektov by malo byť poskytnutie tréningových kurzov zameraných na médiá novým alebo znevýhodneným komunitám, prípadne takým, ktoré patria medzi málo zastúpené jazykové skupiny.

Viac info