Dokedy: 14. október 2016
Kde: simulovaná marťanská púštna stanica v USA
Kedy: január 2017

Slovenské elektrárne organizujú v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) prvý ročník súťaže pre stredné a vysoké školy Misia Mars.

Cieľom súťaže je podporiť záujem o vedu a techniku a podporiť výskum a vzdelávanie v týchto oblastiach u študentov stredných a vysokých škôl a všeobecne u mladých ľudí.

Úlohou prihlásených študentov alebo študentských tímov je vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu, ktorý uskutoční medzinárodný kolektív pod vedením slovenskej vedkyne Michaely Musilovej počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017.

Súťažiť môžu jednotlivci – stredoškoláci, alebo študentské tímy zložené zo stredoškolských alebo zo stredoškolských a vysokoškolských študentov, prihlásiť sa treba najneskôr do 14. októbra 2016.

Podrobné informácie o súťaži a prihlášku nájdeš v tomto odkaze.