AXA Fond podporí mladých nadaných vedcov a vedkyne zo sociálne slabších rodín. Grant je možné získať na ďalšie vzdelávanie v oblastiach vedy a výskumu ekonómie, fyziky, chémie, matematiky, biológie atď.

Žiadateľ/ka musí mať do 26 rokov a vo vybranej oblasti dosahovať výborný študijný prospech, preukázať mimoškolskú aktivitu v účasti na olympiádach, súťažiach a angažovať sa v školských záujmových činnostiach. Rodinný mesačný príjem nesmie presiahnuť sumu 800 eur.

Minimálna a maximálna výška grantu nie je limitovaná. Závisí od konkrétneho typu projektu. Financie sú určené najmä na materiálne a organizačné výdavky projektu. Celková výška prostriedkov, ktoré budú prerozdelené pre jednotlivé projekty, je viac ako 25 tisíc Eur. Podrobnosti nájdeš v grantovej výzve.