Baví ťa šport, veda alebo umenie a zároveň v týchto oblastiach vynikáš? Stredoeurópska nadácia a spoločnosť Slovnaft podporia študentov základných, stredných alebo vysokých škôl pri rozvoji ich nadania celkovou sumou 66 000 eur.

V kategórii umenia a vedy budú podporené talenty vo veku 8-25 rokov a v kategórii športu vo veku 8-17 rokov. Za neplnoleté deti môžu o grant žiadať ich zákonní zástupcovia. Podrobné kritériá a prihlášky nájdeš online.