Grant Nadácie Intenda podporí kultúrne projekty rôznorodých žánrov, foriem a prejavov mladej generácie slovenského súčasného umenia. Podporené budú umelecké projekty študentiek a študentov bakalárskych a magisterských ročníkov umeleckých vysokých škôl (podpora do výšky 600 eur), projekty mladých umelkýň a umelcov do 35 rokov, ktorí sa nachádzajú na začiatku svojej dráhy (1 200 eur) a kolektívne projekty začínajúcich iniciatív na poli tvorby, produkcie či prezentácie súčasného umenia a kultúry (do 2 000 eur).

Všetky potrebné informácie nájdeš na intenda.sk.