Už tretí rok podporí spoločnosť CBA Slovakia, s.r.o. v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. zmysluplné aktivity realizované v meste Lučenec, ktoré prispejú k oživeniu a skvalitneniu života v meste. V roku 2013 bude podpora určená na realizáciu projektov pre deti, mládež a mladých ľudí.

Program Mladí v našom meste podporí inovatívne projekty, ktorých cieľom je prispieť k oživeniu kultúrneho a športového života detí, mládeže a mladých ľudí a k podpore neformálneho vzdelávania a dobrovoľníckych aktivít.

O podporu v programe sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, kultúrne organizácie a združenia, vzdelávacie inštitúcie, športové kluby či školy pôsobiace v meste Lučenec, ktoré sa rozhodnú prispieť k vytváraniu prostredia podnecujúceho zmysluplné trávenie voľného času cieľovej skupiny.

Formulár na podávanie projektov a všetky informácie o programe nájdete na www.cpf.sk.