Mladí filantropi pri Komunitnej nadácii Modrá Torysa chcú už po deviatykrát podporiť zaujímavé nápady, podujatia ale aj akékoľvek zmysluplné aktivity, ktoré zlepšia, spestria a spríjemnia život mladých ľudí a zároveň sú organizované mladými ľuďmi v regióne hornej Torysy.

Ak máte nápad na zorganizovanie podujatia alebo akcie v období máj – august 2013 pre minimálne 12 mladých ľudí vo veku 13 až 25 rokov a sami ako organizátori patríte do tejto vekovej kategórie,  stiahnite si zo stránky www.modratorysa.sk tlačivo v programe Mladí filantropi a vypíšte svoj zámer vo forme projektu. Vyplnený projekt pošlite elektronicky (ako prílohu e-mailu) na konzultáciu na adresu modratorysa@gmail.com  a najneskôr 30. apríla 2013 do 16:00 hod. pošlite elektronicky aj finálny projekt.

O podpore rozhodne skupina mladých ľudí, ktorá pod názvom Mladí filantropi a s podporou Nadácie SPP funguje pri Komunitnej nadácii Modrá Torysa najneskôr do 15. mája 2013.