Nadácia Allianz vyhlasuje prvý ročník programu Mladí vedci. Je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov/čiek o prírodné vedy.

Cieľom programu je inovovať vyučovanie prírodovedných predmetov, podporovať vedecké projekty zamerané na ekológiu a bezpečnosť v doprave, viesť deti k záujmu o vzdelávanie i nad rámec povinnej výučby, motivovať a vzbudiť záujem detí o prírodné vedy apomáhať deťom rozvíjať sa a napĺňať svoj potenciál.

 

O grant môžu požiadať ZŠ, SŠ, občianske združenia a neziskovky, ktoré sa venujú vzdelávaniu detí, či VŠ, ktorých projekt sa priamo týka vzdelávania žiakov/čok na ZŠ a SŠ.

Svoj projekt prihlásite prostredníctvom formulára na portáli darca.sk.

Viac info na nadaciapontis.sk.