OZ Priatelia Quo Vadis pozýva na prezentáciu EDS dobrovoľníčky Iony s názvom Mnoho tvárí Rumunska.

Iona je EDS dobrovoľníčka na Slovensku a porozpráva mýty a fakty o svojej rodnej krajine. Posnaží sa ti sprostredkovať realistický obraz o dnešnom Rumunsku so všetkými kladmi a zápormi.

Podujatie sa uskutoční 23. marca o 19.00 hod v priestoroch Domu Quo Vadis na Hurbanovom námestí v Bratislave.