Dokedy: čím skôr
Kde: Bratislava
Kedy: 14. - 17. marec 2019

Zaujímaš sa o politiku, aktuálne medzinárodné dianie  a chceš na vlastnej koži zažiť ako prebieha rokovanie Európskeho parlamentu?

Podujatie – “The Model European Parliament Slovakia 2019”, je určené pre študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o politiku a aktuálne dianie v spoločnosti.

Podujatie pozostáva z viacerých výborov, v rámci ktorých účastníci pracujú na dosiahnutí konsenzu. Oficiálnym jazykom je angličtina.

Uskutoční 14. – 17. marca 2019 v Bratislave.

Všetky potrebné informácie nájdeš na FB.

Zdroj: The Model European Parliament Slovakia