Nadácia PROVIDA v spolupráci s Unicredit Foundation otvárajú 2. ročník programu “Môžu ryby lietať”. Jeho cieľom je podpora, posilnenie a rozvoj spoločensky prospešných podnikateľských aktivít.

O grant môžu žiadať neziskové organizácie a začínajúci aj existujúci podnikatelia, ktorí majú originálny podnikateľský zámer so spoločensky prospešným cieľom.

Do programu sa vyberú 4 najlepšie projekty, ktoré získajú grant vo výške 16 000 eur, ako aj odborné poradenstvo a konzultácie od biznis expertov. Najsympatickejší projekt, ktorý vyberú zamestnanci Unicredit, bude ocenený bonusom vo výške 5 000 eur.

Potrebné formuláre posielajte na lietajuceryby@pro-vida.sk.

Bližšie informácie o podmienkach na lietajuceryby.org.