Grant nadácie Provida a UniCredit Foundation podporí podnikateľské nápady, ktoré inovatívnym spôsobom riešia spoločenský problém. Výzva je určená neziskovým organizáciám, firmám aj jednotlivcom. Udelené budú dva typy grantu – investičný, na rozvoj už vypracovaného podnikateľského zámeru a inkubačný (do 12 000 eur), na pomoc pri rozvíjaní nápadu a získavaní potrebných zručností (2 000 eur).

Všetko potrebné k prihláseniu svojho nápadu nájdete na nadaciaprovida.sk.