Alexia Foundation poskytne grant pre študentov/ky na vysokej škole alebo univerzite, ktorí získajú okrem vzdelávacích príležitostí aj zdroje na realizovanie fotoprojektu. Návrh fotoprojektu a ukážku prác vrátane aspoň jedného fotopríbehu treba poslať do februára. Zúčastniť sa môžu študenti/ky prvého aj druhého stupňa.

Viac informácii.