Program Na pomoc deťom je zameraný na podporu zdravia, zmierňovanie následkov rôznych ťažkých chorôb, podpora zdravého životného štýlu a celkovú pomoc vážne a dlhodobo chorým deťom a mladým ľuďom do veku 26 rokov tak, aby sa ich zdravotný stav zlepšil, stabilizoval, resp. zmiernili následky choroby.

Ďalším možným cieľom je inšpirovanie vyššie spomínaných skupín k aktívnemu a zdravému životnému štýlu. Program je zameraný na pomoc čo najväčšej skupine detí, nie jednotlivcom.

Kto môže žiadať o grant?
Občianske združenia, nadácie a iné neziskové organizácie v SR (okrem nemocníc), ktoré majú vo svojom štatúte, resp. nadačnej listine deklarované zameranie na cieľovú skupinu deti a mládež.

Akú sumu môžete požadovať?
Maximálna výška jedného grantu je 2 500 €. Minimálna výška grantu 500 €. Výška určená na grantovanie pre celé územie SR je 17 975 €.

Viac informácií sa dozviete na stránke Komunitnej nadácie Bratislava.