Dokedy: čím skôr
Kde: Bratislava
Kedy: 8. október 2019

Klub Detskej Nádeje je apolitické združenie, ktoré združuje všetkých, ktorí chcú prispieť k skvalitneniu, spríjemneniu a uľahčeniu života hospitalizovaných a chronicky chorých detí.

Jeho členmi sú mladí ľudia, ktorí venujú svoj čas deťom hospitalizovaným v nemocnici v Bratislave, Trnave, Považskej Bystrici a Prešove. Venujú sa takisto organizovaniu pobytových akcií pre deti s onkologickým a kardiologickým ochorením.

Preto v prípade, že máš viac ako 18 rokov, máš rád deti a rozmýšľaš nad tým, ako zmysluplne vyplniť svoj voľný čas a stále si na nič neprišiel, je tu jedinečná príležitosť byť súčasťou toho výnimočného zoskupenia a stať sa rozdávačom úsmevu a radosti.

Samotný nábor sa uskutoční v utorok 8. októbra 2019 v Bratislave v Dome Quo Vadis o 18:00.

Zdroj: Klub Detskej Nádeje