Dokedy: 6. marec 2017
Kde: home office
Kedy: čím skôr

“Čo robí IPčkar?“ IPčkar pomáha mladým ľuďom prostredníctvom chatového poradenstva. Popri tom sa neustále učí, ako to robiť lepšie a efektívnejšie. Svoju prácu vykonáva doma v zhode s dobrovoľníckou zmluvou a etickým kódexom.”

Občianske združenie IPčko je internetová poradňa, ktorá poskytuje pomoc mladým ľuďom a deťom v krízových situáciách.  V prípade že potrebuješ pomôcť, poradiť sa alebo sa len porozprávať jej poradcovia sú ti k dispozícii.

V súčasnej dobe by potrebovali rozšíriť svoj poradenský tím o nových poradcov. Hlavnou úlohou poradcov je pomáhať mladým ľuďom prostredníctvom chatového poradenstva a to prevažne v oblastiach ako je psychológia a sociálna práca.

Ideálny kandidát by mal mať minimálne bakalárske vzdelanie v odboroch psychológia, sociálna práca alebo sociálne služby a poradenstvo, záujem o prácu s mládežou, profesionálny prístup, ochotu vzdelávať sa, cit pre zodpovednosť a schopnosť sebareflexie a mal by byť zároveň tímový hráč ale aj dobrý kolega.

K nesporným výhodám práce pre IPčko patrí okrem nadobudnutia praxe v poradenskej práci aj kvalitné vzdelávanie v oblasti a možnosť získať príslušné vzdelávacie certifikáty v oblasti.

Všetky podrobné informácie a postup ako sa o pozíciu uchádzať nájdeš v odkaze na webovej stránke organizácie.

Zdroj: IPčko