Uzávierka: 19.10.2011
Maximálna výška grantu:

Dlhodobým zámerom štipendijného programu je zlepšovať prístup študentov s ťažkým zdravotným postihnutím k vzdelaniu. Program má za cieľ podporiť študentov, ktorí napriek svojmu hendikepu majú snahu a chuť niečo dosiahnuť a sú odhodlaní prekonávať prekážky s tým spojené.
Študenti môžu získať štipendium vo výške max. 700 Eur, ktoré budú môcť využiť v priebehu školského/akademického roka 2011/2012. Výška štipendia bude posudzovaná individuálne.
Max. výška štipendia: 700 Eur
Celková výška grantovej podpory: 25 000 Eur
Viac informácii: http://www.nadaciaorange.sk/index.php?id_cat=21&rs=465