Poštová banka podporí grantom nápady, na ktorých sa budú dobrovoľnícky podieľať všetky tri generácie: deti, mladí ľudia, aktívni ľudia a seniori.

Oblasťami podpory sú: vzájomné zdieľanie skúseností a zručností, zdravý životný štýl a voľnočasové aktivity a obnova verejných priestranstiev.

Viac info na pre3generacie.sk.