Centrum Euroguidance pôsobiace v rámci Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) vyhlasuje už 8. ročník súťaže Národná cena kariérového poradenstva. Súťaž je realizovaná v spolupráci s Euroguidance centrom Českej republiky pôsobiacim pri Dome zahraničnej spolupráce (DZS). Partnerom súťaže v SR je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Súťaže sa môžu zúčastniť organizácie a fyzické osoby pôsobiace v oblasti kariérového poradenstva pre deti, mládež a dospelých, ale aj zamestnávatelia.

Do súťaže sa môžete prihlásiť v prípade ak:

  • poskytujete služby – kariérové informácie, kariérové poradenstvo, či kariérovú výchovu a vzdelávanie, podporu kariérového rozvoja u detí, mládeže alebo dospelých
  • realizovali ste aktivitu – vydali publikáciu, prevádzkujete internetovú stránku, vytvorili nástroj, metódu, realizovali akciu, tréning, zaujímavý projekt a pod. v oblasti kariérového poradenstva, kariérovej výchovy a vzdelávania

Prihlásiť sa je nutné najneskôr do 30. júna 2016.

Podrobnejšie informácie o súťaži a prihlášku nájdeš v tomto odkaze.