Dokedy: 7. jún 2018
Kde: Bratislava
Kedy: 14. - 15. jún 2018

Národný seminár o globálnom vzdelávaní – “Budúcnosť vzdelávania na Slovensku v meniacom sa svete” sa uskutoční v júni v Bratislave pod patronátom organizácie GENE – Global Education Network Europe.

Seminár sprostredkuje stretnutie hlavných aktérov z oblasti globálneho vzdelávania na Slovensku, ktorí budú mať možnosť vzájomne sa podeliť o svoje súčasné výzvy a spoločne hľadať riešenia vedúce k transformačným zmenám prostredníctvom vzdelávania.
Aktérom z oblasti globálneho vzdelávania ponúkne priestor:
  • zamyslieť sa nad súčasným stavom globálneho vzdelávania v jednotlivých sektoroch
  • reflektovať na svetové výzvy a možnosti transformácie prostredníctvom vzdelávania
  • podeliť sa o skúsenosti a úspešné politiky, stratégie a prax medzi rôznymi aktérmi
  • získať podnety pre tvorbu stratégie a spoluprácu v pracovných skupinách

Zúčastní sa ho predpokladom zhruba 100 predstaviteľov z rôznych sektorov ako sú rezort školstva a jeho podriadené inštitúcie, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, mimovládne organizácie, akademický sektor, pedagógovia, riaditelia škôl, mládežnícke organizácie a pod.

Uskutoční sa 14. – 15. júna 2018 v Bratislave. Na registráciu účastníkov slúži nasledovná prihláška, deadline pre prihlasovanie sa je 7. jún 2018.

Zdroj: GENE – Global Education Network Europe