Šarišská galéria v Prešove vyhlásila výzvu na podávanie grafického návrhu loga a tvorbu dizajn manuálu Šarišskej galérie. Cieľom súťaže je vytvoriť logo, ktoré by vyjadrovalo historickú kontinuitu galérie, ale zároveň aj jej súčasnú existenciu v 21. storočí.

Zúčastniť sa môžu fyzické aj právnické osoby, ktoré splnia podmienky súťaže. Každý z účastníkov súťaže môže predložiť maximálne dva návrhy.

Autor víťazného návrhu získa odmenu 300 eur a ročnú voľnú vstupenku pre dve osoby do galérie.

Ak sa chceš zúčastniť, pošli logo vo formáte PDF spolu s prihláškou na sg.po@centrum.sk. Súčasne je potrebné doručiť zalepenú obálku s nápisom „Logo Šarišskej galérie v Prešove“ Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51, 080 01 Prešov, najneskôr 15. apríla. 

Návrhy vyhodnotí odborná porota do 22. apríla. Výsledky súťaže budú zverejnené 24. apríla na webovej stránke.

Viac info na sgpresov.sk.