Nadácia COOP Jednota spolu so spoločnosťou Nestlé Slovensko s.r.o. otvorilo 12. ročník grantového programu Nech sa nám netúlajú.

Cieľom programu  je poskytnúť deťom alternatívu trávenia voľného času so zameraním na podporu pohybových aktivít v zdravom prostredí hlavne u detí a mládeže, ako aj na kultúrnu a umeleckú oblasť.

O grant môže žiadať všetky organizácie, fyzické osoby, združenia, základné a umelecké školy, centrá voľného času a iné subjekty, ktoré splnia podmienky účasti.

V prípade záujmu je potrebné vyplniť a zaslať formulár s popisom súťažného projektu na adresu COOP Jednota, spotrebné družstvo v príslušnom regióne.

Podrobné informácie na coop.sk.