Dokedy: 20. január 2018
Kde: Žilinský kraj
Kedy: január - apríl 2018

“Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich blahobytu a samostatnosti je preto vo všeobecnosti organizovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín spočíva zodpovednosť za prácu s mládežou vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, keďže táto politická a administratívna štruktúra je najbližšie k mladým ľuďom.”

Bezplatný cyklus neformálneho vzdelávania pre lokálne tímy o podpore práce s mládežou – “Europe goes local” organizovaného IUVENTOU – slovenským inštitútom mládeže sa zameria na zvýšenie kvality práce s mládežou a to najmä zlepšením podmienok na spoluprácu medzi rôznymi zúčastnenými stranami na lokálnej úrovni v rámci konkrétnych štruktúr zapojených do samotného procesu. Tento projekt spolupráce sa nazýva “Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level”

Všeobecné ciele programu:

  • podpora práce s mládežou v miestnej samospráve a podpora aktivizácie mladých ľudí
  • podpora práce so znevýhodnenými skupinami mládeže
  • zvýšenie informovanosti o finančných zdrojoch na prácu s mládežou

Vzdelávanie sa skutoční v 3 fázach: 25. – 27. január 2018, 15. – 17. marec 2018 a 19. – 21. apríl 2018. Deadline pre prihlasovanie sa je 20. január 2018, prihlášku na podujatie a všetky potrebné informácie o ňom nájdeš v odkaze, alebo na FB akcie.

Zdroj: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže