Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila nový grantový program Nemčina do materských škôl s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách, v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia, resp. navštevujú ich deti.

Podporené projekty získajú školenie pre učiteľov, edukačné pomôcky, príspevky na zakúpenie pomôcok a mzdu učiteľa jazyka.

O grant môžu požiadať materské školy so sídlom v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Celkovo bude podporených max. 9 materských škôl.

Žiadosť je potrebné zaregistrovať prostredníctvom online formulára a zároveň ju poslať v kompletnej tlačenej podobe na Nadácia Volkswagen Slovakia, Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava. v dvoch origináloch aj s podpismi.

Bližšie informácie na nadacia-volkswagen.sk.